Transporthjelp er en samarbeidsplattform for mindre transportfirma. Her kan transportører enkelt finne hverandre, samarbeide, effektivisere drift og øke overskuddet.
#transportfirma_samarbeide
#samarbeide_mellom_transportører #transportfirma_hjelp
Visit us: https://vimeo.com/751239983