Ke Hoach To Chuc Hoi Thao Chuyen De Hoi Thao Khoa Hoc
https://juro.com.vn/ke-hoach-to-chuc-hoi-thao.html

Kế hoạch tổ chức hội thảo chưa bao giờ là công việc dễ dàng đối với mọi doanh nghiệp bởi vì tính chất của loại hình sự kiện này rất chuyên nghiệp, quy tụ đầy đủ các thành phần quan trọng trong Doanh Nghiệp và mọi đối tượng khách hàng khác.

Vậy nên để lên kế hoạch tổ chức hội thảo một cách “chuẩn không cần chỉnh”, một số thông tin sau đây đến từ đơn vị JURO chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều đấy nhé!

https://pawoo.net/@juroproduct....ion/1091203352648655
https://mastodon.social/@jurop....roduction/1091203383
https://flipboard.com/article/....k-ho-ch-t-ch-c-h-i-t

#JURO #JURO_Production #kế_hoạch_tổ_chức_hội_thảo #Hội_thảo