Ngành công nghệ ô tô sẽ mở ra cơ hội việc làm và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai rất lớn cho sinh viên nhờ cách mạng công nghệ 4.0. Tìm hiểu thông tin ngành này ngay sau đây.

https://lqd.edu.vn/thong-bao-t....uyen-sinh-nganh-cong