Bóng đè là một hiện tượng rối loạn giấc ngỉ không thực tổn ( không có tổn thơng thực thể ), chúng ta thương gặp khi ngủ. Những người mới ôm dậy hay gặp phải tình trạng này, có thể do cơ thể suy nhược, sức khỏe
xem thêm tại : https://phongthuynhapho.com/bo....ng-de-nguyen-nhan-va