https://www.facebook.com/levan....giau2020/posts/10284

Lê Văn Giàu - Sản phẩm nhà bạn Giàu làm nha bà con ơi! Sản... | Facebook
Favicon 
www.facebook.com

Lê Văn Giàu - Sản phẩm nhà bạn Giàu làm nha bà con ơi! Sản... | Facebook

Sản phẩm nhà bạn Giàu làm nha bà con ơi! Sản phẩm NGON - BỔ -RẺ - hợp vệ sinh, nói không với phẩm màu độc hại và hoá chất bảo quản đây.
Đặc biệt là tỏi ngâm chua ngọt hiện đang bán rất chạy trong mùa dịch nha bà con ơi