https://suchcare.com/giai-dap-....17-tuoi-chua-lot-bao

[Giải đáp]: 17 tuổi chưa lột bao quy đầu có sao không?
Favicon 
suchcare.com

[Giải đáp]: 17 tuổi chưa lột bao quy đầu có sao không?

Thông thường, khi đến tuổi trưởng thành lớp da bao quy đầu sẽ tự lột xuống. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp 17 tuổi chưa lột bao quy đầu