https://vpluat.com/con-chet-sa....u-bo-me-thi-ai-duoc-

Con chết sau bố mẹ thì ai được thừa kế đối với phần di sản của con
Favicon 
vpluat.com

Con chết sau bố mẹ thì ai được thừa kế đối với phần di sản của con

Con chết sau bố mẹ thì ai được thừa kế đối với phần di sản của con. Con chết sau bố mẹ thì ai được thừa kế đối với phần di sản của con. Đây là câu hỏi mà Văn phòng Luật sư Nam Sài Gòn nhận được từ khách hàng Lê Thị Thanh Nga, đến từ TP.HCM