Không gian giáng sinh nổi bật và hoành tráng hơn với mô hình mút xốp!!!
http://mohinhmutxop.vn/cach-tr....ang-tri-khong-gian-g

image