1 Năm trước đây ·Dịch ·Youtube

Giám đốc thiết kế của Tập đoàn ô tô Hyundai từ chức | Tech news OneTV. Hyundai Motor Group cho biết, Giám đốc thiết kế Luc Donckerwolke đã từ chức vì lý do cá nhân https://youtu.be/Xx3W8yNjh-0