http://sieusach.info/srgb-la-gi/

sRGB và Adobe RGB là gì? Có tác dụng gì đối với dân nhiếp ảnh | SẠCH
Favicon 
sieusach.info

sRGB và Adobe RGB là gì? Có tác dụng gì đối với dân nhiếp ảnh | SẠCH

Trong giới làm nghề nhiếp ảnh cũng có những tranh cãi về hai hệ màu sRGB hay Adobe RGB này khi nào nên dùng sRGB hay khi nào nên dùng Adobe RGB.