https://lienhoanphat.com/cach-....su-dung-zoom-tren-ma

Favicon 
lienhoanphat.com

Cách sử dụng Zoom trên máy tính - Liên Hoàn Phát

Hướng dẫn sử dụng zoom trên máy tính và điện thoại để học online, cho học sinh và giáo viên. Cách tạo phòng học trên zoom