Các công trình hồ bơi ngày càng được xây dựng nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cũng như tập luyện thể thao của con người. Để đảm bảo hồ bơi luôn được vận hành
https://spark.adobe.com/page/fXC671nCQjkia/
https://www.canva.com/design/D........ADr_4OXgXo/view? #seapoolvn #thietkehoboi