Ngành công nghệ chế biến thực phẩm cũng như các mặt hàng nông lâm thủy hải sản đang là thế mạnh của nước ta.
Xem thêm: http://palda.vn/khai-quat-ve-n....ganh-cong-nghe-thuc-

Tìm hiểu khái quát về ngành công nghệ thực phẩm ở nước ta - palda.vn
Favicon 
palda.vn

Tìm hiểu khái quát về ngành công nghệ thực phẩm ở nước ta - palda.vn

Ngành công nghệ thực phẩm là một trong những ngành thuộc khối lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật được ứng dụng phổ biến và rộng rãi trong đời sống.